Algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

Al het beeldmateriaal op deze site is eigendom van Raoul La Crois Fotografie en mag op geen enkele manier worden gebruikt, tenzij daar vooraf schriftelijke toestemming voor is verleend.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005 en welke u gratis ter beschikking worden gesteld.

Let op: Raoul La Crois verhandelt uitsluitend beeldrecht, geen portretrecht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven of overeengekomen.

Fotografen hebben op grond van art. 25 van de auteurswet recht op naamsvermelding.

Voor ieder gebruik is toestemming vereist, en bij ieder gebruik is naamsvermelding verplicht.

Indien er niet aan naamsvermelding wordt voldaan betaalt u het normale tarief voor het gebruikte beeld plus 50%.

Wanneer een publicatie waarin foto’s gebruikt zijn ook in z’n geheel of gedeeltelijk via cd-rom, internet, etc, verspreid wordt is er sprake van nieuw gebruik waarvoor opnieuw betaald moet worden.

Bij publicatie is naamsvermelding verplicht.

De laatst geldende Algemene Voorwaarden van de fotografenfederatie BFN, NVF en GKF, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn van toepassing

klik hier en de pdf word in een nieuw tabblad geopend.